1. štáciová návšteva - Dominikáni Košice (22.2.2015)