2. štáciová návśteva - Bosí karmelitáni Lorinčík (1.3.2015)