Odpustová slávnosť Božieho Milosrdenstva - Svinia (12.4.2015)