Pešia púť do Župčian - Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (17.8.2014)