Púť na odpustovú slávnosť sv. Imricha - Lažany (9.11.2014)