Sv. omša pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky p. Milana Hudačka, SJ