vdp. Juraj Valluš

Narodený 29. 3. 1956

Ordinovaný 13. 6. 1982

Správca farnosti Brestov k roku 1996 a k roku 2000

Správca farnoti Obišovce od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2015

Správca farnosti Svinia od 1. 7. 2015

Pôsobil aj ako kňaz pre Slovákov v Austrálii

Tel.: 0907 518 320