Bývalí kňazi vo farnosti

Správcovia farnosti a farskí administrátori

 • Ján Zavardkay                     1701 – 1721

 • Ján, Juraj Vozáry                 1721 – 1728

 • Ján Urbanovics                     1728 – 1737

 • Jozef Cservinszky                 1737 – 1751

 • Martin Lovácz                      1751 – 1754

 • P. Ján Hricz

 • P. Remigius Labantsky

 • Andrej Musinszky                1754 –1758

 • Andrej Sztankovanszky       1758 ­–1780

 • Michal Mercz                       1780 –1799

 • Ján Hankovits                       1799 – †23.2.1824

 • Imrich Bolinszky                  1824 doč. adm.

 • Ján Galló                               1824 – 1851

 • Bartolomej Szinyei Mer´se 1851 – 1887

 • Ján Hajtinger st.                   1887 – 1896

 • Ján Kurimszky                     1896 – 1915

 • Mons. Jozef Dobranský       1916 – †16. 1.1961, zároveň dekanom dekanátu Prešov – Mesto

 • Štefan Feťko                         1961 exc.

 • Andrej Varga                       1961 – 1996

 • František Slovák         1. 11. 1996  –1997 – exc. ex Jarovnice

 • František Stahovec               1997 – 2004

 • vdp. Štefan Ružbašan      2004 – 30. 6. 2015

 • Juraj Valluš            1. 7. 2015 - 

Kapláni, farskí vikári a výpomocní kňazi

 • dp. Blažej Tomko (od. 1. 7. 2020)

 • PhLic. Michal Kriško (k r. 2004)

 • dp. Stanislav Gurský (1992)

 • dp. Peter Čigáš (1991)

 • dp. Anton Kocska (1952)

 • dp. Andrej Varga (1950 – 1951)

 • dp. Štefan Šišler (1945 – 1946)

 • dp. František Marton (1944 – 1945)

 • dp. Jozef Špácay (1942)

 • dp. Juraj Šafčák (1942)

 • dp. Ján Glinský (1941 – 1942)

 • dp. Štefan Onderko (1940)

 • dp. Andrej Oros (1937 – 1939)

 • dp. Andrej Pavlík (1936 – 1937)

 • dp. Anton Mancoš (1935 – 1936)

 • dp. Anton Székely (1924 – 1925)

 • dp. Ľudovít Andrasovszky (1914 – 1916)

 • dp. Július Salamon (1913)