Výpomocní kňazi vo farnosti

  • vdp. František Jakubčin - výpomocný kňaz pre dekanát Prešov II (od r. 2012)

  • vdp. Imrich Anderko - kňaz na dôchodku (od r. 2010)