Výpomocní kňazi vo farnosti

  • vdp. Blažej Tomko - výpomocný kňaz pre farnosť Svinia (od 1. 7. 2020)

  • vdp. František Jakubčin - výpomocný kňaz pre dekanát Prešov II (od r. 2012)

  • vdp. Imrich Anderko - kňaz na dôchodku (od r. 2010)