Kojatice - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

Kostol sv. Ondreja začali stavať jezuiti a bol dokončený v roku 1784 v klasicistickom štýle. Interiéru dominuje bohostánok a oltárny obraz sv. Ondreja. Po bokoch obrazu sú sochy sv. Ignáca z Loyoly – zakladateľa rádu jezuitov a sv. Jána Nepomuckého – kňaza, spovedníka a mučeníka. Kostol 5.augusta 2007 konsekroval Mons. Alojz Tkáč – košický arcibiskup-metropolita. Sviatok sv.Ondreja – 30. novembra.