Kojatice - kostol sv. Ondreja, apoštola

Kostol sv. Ondreja, apoštola, bol postavený v r. 1784 jezuitmi v klasicistickom štýle. Interiéru dominuje bohostánok a oltárny obraz sv. Ondreja. Po bokoch obrazu sú sochy sv. Ignáca z Loyoly – zakladateľa rádu jezuitov a sv. Jána Nepomuckého – kňaza, spovedníka a mučeníka. Kostol 5.augusta 2007 konsekroval Mons. Alojz Tkáč – košický arcibiskup-metropolita. Sviatok sv.Ondreja – 30. novembra.