Kojatická Dolina - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej P. Márie je vytvorená vo vnútri zvonice na miestnom cintoríne. Od r. 2000 sa pravidelne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie koná púť celej farnosti na toto miesto (15. septembra).