Litánie k B. Milosrdenstvu

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.

Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

 

Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujeme Ti.

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo

Milosrdenstvo Božie, prameň trýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie

Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá

Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov

Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír

Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova

Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca

Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej

Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi

Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom

Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov

Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu

Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší

Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností

Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujeme Ti.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

K: Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.

Ľ: Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.

 

Modlime sa:

Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.