Modlitba k B. Milosrdenstvu

Bože, Tvoje milosrdenstvo je bezodné a poklady dobroty nevyčerpateľné. Pohliadni na nás láskavo a rozmnož v nás dôveru v Tvoje milosrdenstvo, aby sme sa nikdy ani v najväčších ťažkostiach nepoddávali zúfalstvu, ale vždy sa s dôverou odovzdávali do Tvojej vôle a súhlasili s ňou, lebo ona je milosrdenstvom samým. Skrze Krista nášho Pána, Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou a Duchom Svätým prejavuje milosrdenstvo naveky. Amen.