Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva

(má 3 desiatky)

Na začiatok:

Zdravas’ Kráľovná , Matka Milosrdenstva, život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’! K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

Na veľkých zrnkách (1 x):

Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.

Na malých zrnkách (10 x):

Mária, Matka Milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.

Na záver:

Najmilosrdnejšia Matka, Ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, povzbudené Tvojou dobrotou, s dôverou obraciame na Teba. Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým sprav svojím silným príhovorom, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k Tebe a v srdci nosili obraz Srdca Tvojho Syna. Nech nás to Srdce chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.

(Imprimatur: Mons. Alojz Tkáč, Košice 02. 03. 2004)