Modlitba k Matke Milosrdenstva

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi... Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja" (Denníček, 79).

„Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom" (Denníček, 315).

„Ó, sladká Panna Mária,

Ty si môjho života vzorom,

Ty si pre mňa zornička žiarivá,

v Tebe celá toniem s úžasom.

Ó, Matka, nepoškvrnená Panna,

v Tebe sa odráža Boží lúč.

Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,

Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom" (Den. 1323).

(Imprimatur: Mons. František Tondra, Spišské Podhradie, 8. 10. 2001)