Modlitba kardinála A. Comastriho

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna udeľ nám svoje požehnanie!

 Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si viedol, sprevádzaj ju po cestách sveta, aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.

 Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou. Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo, ktoré osvetľuje cesty tohto života.

 Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu! Varoval si pred útokmi satana, ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba, keď ju Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.

Oroduj za celý svet poznačený konfliktami, vojnami, nespravodlivosťou. Ty, ktorý si vždy bol proti vojne, pozývaj k dialógu zasievajúc lásku: oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.

 Svätý Ján Pavol, z nebeského okna nech zostúpi na nás Božie požehnanie. Amen.