Modlitba za vyprosenie milostí na príhovor sv. sr. Faustíny

Ó, Ježišu, ktorý si svätú Faustínu učinil veľkou ctiteľkou Tvojho nesmierneho milosrdenstva, ráč mi na jej príhovor, ak je to v zhode s Tvojou najsvätejšou vôľou, udeliť milosť..., o ktorú Ťa prosím. Ja hriešny nie som hoden Tvojho milosrdenstva, ale zhliadni na ducha obety a zasvätenia Sestry Faustíny a odmeň jej čnosť vyslyšaním prosieb, ktoré Ti na jej príhovor s dôverou prinášam.

Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.
Svätá Sestra Faustína – oroduj za nás.

(Imprimatur: Franciszek kardinál Macharski, Krakov, 20. januára 2000)