40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov

18.08.2018 20:00

Od 15. septembra do 24. októbra 2018 potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku.

29.09.2018 sa uskutoční púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Hosťom bude dp. Marián Kuffa.

Viac informácii na www.postaputzaknazov.sk