Koncert "PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS"

30.09.2018 15:35

Medzinárodný hudobný festival organizuje v októbri tohto roku 1. ročník hudobných vystúpení s názvom PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS, ktoré sa budú konať na piatich významných miestach Prešovského samosprávneho kraja. V rámci tohto projektu zaznie dňa 19. 10. 2018 organový koncert vo farskom kostole Božieho Milosrdenstva vo Svinej, na ktorých vás všetkých srdečne pozývame.