Kurz pro-life bioetiky

18.05.2017 08:53

Opakovane zaznievajú hlasy, že sa treba v pro-life oblasti viac vzdelávať, že je niekedy ťažké argumentovať, lebo nie sme dostatočne pripravení atď.  Preto sme pripravili víkendový kurz bioetiky.

Bude sa konať od 2. do 4. júna 2017 v Herľanoch (medzi Prešovom a Košicami). Podrobnosti sú na plagáte.
Podľa možností, prosím, uverejniť plagátik na výveskách, na webe, v oznamoch. Prípadne odporúčajte vaším spolupracovníkom, pre ktorých by to mohlo byť užitočné.

S úctou,
o. Dušan Škurla

koordinátor AOŽ