Návšteva Rádia Lumen 15. 1. 2017

22.01.2017 00:00

Vo farnosti Svinia sa ľuďom plnia sny!

Z domova

"Proste a dostane, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám," hovoria známe biblické slová. Farníci z obce Svinia sú dôkazom toho, že všetko po čom s úprimným srdcom túžime môžeme mať. Tretiu januárovú nedeľu sme sa o tom presvedčili aj my.

Kým prítomní sa so zvedavosťou pýtali na veci, ktoré ich zaujímajú o nás, my sme obdivovali ich nový kostol a odhodlanosť s akou sa oň starajú. Pozvanie na návštevu sa zrodilo na 12. rozhlasovej púti nášho rádia v Krakove kam obyvatelia Svinej pravidelne prichádzajú. Aj preto túžili mať chrám zasvätený Božiemu milosrdenstvu.

Počas svätej omše slávnostne posvätil a vystavil relikvie svätého Jána Pavla II. riaditeľ rádia otec Juraj Spuchľák.

Starostlivosť, ústretovosť a otvorené náruče hostiteľov, ktorých vedie pán farár Juraj Valluš neustávali. Východniarske pohostenie by si od pána Michelina nejakú tú hviezdu určite vyslúžilo. Ak by sme na vyjadrenie priebehu našej prvej návštevy vo farnosti Svinia mohli použiť len jedno slovo, bolo by to veľké ĎAKUJEME.

Všetkým farníkom, pútnikom aj cezpoľným návštevníkom. Osobitne rodine Jakubčínovej a skupine pútnikov za ich mimoriadnu štedrosť. Za inšpiratívne príbehy zo života našich poslucháčov v obci Svinia, za dary a samozrejme aj za nových patrónov Rádia Lumen.

Na stretnutie s Rádiom Lumen prišli aj ľudia z okolitých obcí a miest. Poznávacie značky na autách prezrádzali, že zastúpenie mali Sabinov, Prešov, či Košice. 

Zvukový zázna sv. omše si môžete stiahnúť TU.