Nedeľná sv. omša 31. 5. 2020

25.05.2020 00:00

Drahí veriaci.

Vláda SR povolila od 6. 5. 2020 verejné slávenie sv. omší, no zatiaľ stále s obmedzeniami. K týmto obmedzeniam vydala stanovisko aj Konferencia biskupov slovenska, ktoré si môžete prečítať po kliknutí TU. Prosím, prečítajte si tieto usmernenia.

Podľa pokynov a za dodržania hygienických nariadení sa v nedeľu 31. 5. 2020 budú sláviť tri sv. omše:

  • Sv. omša so začiatkom o 7:00, na ktorú sa môžete nahlásiť TU

  • Sv. omša vyhradená pre seniorov so začiatkom o 9:00, na ktorú sa môžete nahlásiť TU

  • Sv. omša vyhradená pre rodiny s deťmi so začiatkom o 10:30, na ktorú sa môžete nahlásiť TU

Počet miest v kostole je obmedzený na 50. Uvedomme si, že východiskovým predpokladom pre otvorenie kostolov bolo spočiatku pravidlo: jedna osoba na 25 m2. Pravidlo združeného sedenia ľudí z jednej domácnosti je povolené, ale ďalšia cudzia osoba sediaca v tej istej levici musí dodržať min. 2m odstup (usmernenie ABÚ Košice). Vážme si preto, hoci aj takýto ústupok hygienikov v náš prospech. Výsledná tabuľka prihlásených bude zverejnená v sobotu (30. 5. 2020) vo večerných hodinách a prví 50-ti budú môcť zaujať riadne vyznačené miesto v kostole, ostatní budú musieť ostať pred kostolom.

Vydržme a počkajme ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa situácia viac priblíži k normálnemu stavu. Pripomínam, že účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši

Juraj Valluš, farár