Odpustová slávnosť Božieho Milosrdenstva

19.03.2018 00:00

 Rímskokatolícka farnosť Božieho Milosrdenstva Svinia pozýva všetkých na odpustovú slávnosť, ktorej bude predsedať Košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Odpustovej slávnosti bude predchádzať duchovný program už od piatka 6. 4. 2018. Slávnosť vyvrcholí pontifikálnou sv. omšou v nedeľu 8. 4. 2018 o 10:30 a bude ukončená slávnostnými vešperami a ďakovným Te Deum. Bližšie informácie v pozvánke.

Bližšie informácie v pozvánke Rímskokatolícka farnosť Božieho Milosrdenstva Svinia pozýva všetkých na odpustovú slávnosť, ktorej bude predsedať Košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Odpustovej slávnosti bude predchádzať duchovný program už od piatka 6. 4. 2018. Slávnosť vyvrcholí pontifikálnou sv. omšou v nedeľu 8. 4. 2018 o 10:30 a bude ukončená slávnostnými vešperami a ďakovným Te Deum. 
 
Bližšie informácie v pozvánke