Týždeň s

05.10.2017 07:20

Prosíme všetkých o modlitbu za našu farnosť aj za TV Lux hlavne v čase od 2. - 8. októbra 2017. Ponúkame oficiálne modlitby:

  1. Úlohou médií je spájať ľudí po celom svete. Pane, daj, aby katolícke médiá na Slovensku prispievali k budovaniu komunity zrelých kresťanov pripravených žiť podľa Tvojej vôle.

  2. Byť svetlom sveta je povolaním každého kresťana. Pane, osobitne ťa prosíme za všetkých, ktorí tvoria a pripravujú program a vysielanie TV LUX, aby si ich požehnával v ich práci a aby si ich inšpiroval svojim Svätým Duchom.

  3. Všetci pokrstení sú povolaní hlásať Evanjelium svojim príkladom. Pane, prosíme ťa za nás samých, aby sme podporovali hlásanie evanjelia aj prostrednćtvom TV Lux a ostatných katolíckych médii.