Usmernenia v čase pandémie platné v KE arcidiecéze

01.04.2020 00:00

1.Usmernenie v čase pandémie

Aktualizované usmernenia platné od 1.04.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze:

Všeobecné pokyny

Ÿ Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.

Sviatostná služba

Ÿ Krst, birmovanie, prijatie do Cirkvi, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.

Ÿ Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní odporúčanej vzdialenosti a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou. K sviatosti zmierenia nech sa využije priestor mimo uzatvorenej spovednice či spovednej miestnosti s maximálnou pozornosťou venovanou zachovaniu spovedného tajomstva.

Ÿ Dôležitosť a potreba dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).

Ÿ Sväté prijímanie sa podáva do rúk ( rozhodnutie KBS)

Ÿ V nemocniciach duchovnú službu chorým a zomierajúcim vykonávajú iba nemocniční kapláni.

Ÿ Návšteva chorého v domácnosti

– pred návštevou je potrebné telefonicky informovať, či nejde o chorého v karanténe alebo či je niekto v domácnosti v karanténe;

– dodržať ochranné opatrenia, rúško, prípadne rukavice;

Zmeny v programe

Ÿ Prvé sv. prijímania a birmovania, ktoré mali byť v apríli a máji, sú posunuté na iný termín, ktorý sa dohodne s rodičmi po skončení karantény

Ÿ Arcidiecézne stretnutie mladých v Snine a oslavy manželských výročí v katedrále sa toho roku rušia.

Ÿ Požehnanie veľkonočných jedál Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitbu požehnania

Ÿ Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00; Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30.

2.Sväté prijímanie do rúk

 „V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia Covid-19 slovenskí biskupi 10. marca 2020 odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie nebezpečenstvo prenosu vírusu. Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty a o spôsobe prijímania Eucharistie na ruku: veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude. Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst."

 

Požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky prajú

 

Že  Žehnajú vám vaši biskupi

+ Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

+ Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup