Sviatosti

Medzi sviatosti cirkvi patria:

  • Sviatosť krstu - Baptísmum
  • Sviatosť birmovania - Confirmátio
  • Sviatosť zmierenia - Pæniténtia
  • Sviatosť oltárna - Eucharístia
  • Sviatosť pomazania chorých - Únctio infirmórum
  • Sviatosť posvätenia kňazstva - Ordo (sacramentum ordinis)
  • Sviatosť manželstva - Matrimónium

Sviatosti sú nadprirodzené prostriedky na získanie nadprirodzeného cieľa - večného života. Sú to viditeľné znaky na získanie neviditeľnej Božej milosti.

Božia milosť: nadprirodzený duševný dar, ktorý nám dáva Duch Svätý, pre zásluhy Ježiša Krista, aby sme boli spasení.