Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a ich spasil, sa udeľuje tak, že sú pomazaní olejom a vyslovia sa slová predpísané v liturgických knihách. (Kán. 998)

Táto sviatosť sa v našej farnosti vysluhuje 1x za rok spoločne pri svätej omši ako aj individuálne (napr. doma) po dohodnutí s miestnym kňazom.