Svinia - farský kostol Božieho Milosrdenstva

Základný kameň a pozemok požehnal vtedajší košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč. Po 34 mesiacoch prác, nový kostol 18.02.2012 kon­sekroval terajší košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Sviatok Božieho milosrdenstva – 1. nedeľa po Veľkej noci.

Virtuálna prehlidka: https://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Rimskokatolicky-farsky-kostol-Bozieho-milosrdenstva-Svinia.html

Svinia - kostol narodenia Panny Márie

Jednou z najvýznamnejších pamiatok obce Svinia je bezpochyby Kostol narodenia Panny Márie. Rímsko-katolícky gotický kostol z roku 1274 bol postavený pri hrade a bol obnovený po zániku v roku 1518. V roku bol 1628 prefasadovaný a opatrený renesančnou vežou. V rokoch 1853, 1896, 1929, 1967, 1981 bol viackrát reštaurovaný. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, bočnou prístavbou, chórom a prestavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté hviezdicovou klenbou, rebrami s jedným žľabom. V lodi sú tri polia krížovej klenby. Fasáda je členená opornými piliermi a gotickými lomenými oknami s pôvodnou kamennou kružbou. Prestavaná renesančná veža s dvojstupňovými diagonálnymi opornými piliermi, zakončená arkatúrou štítkovou atikou. Na kostolnej veži je výrazný smer plastickej atiky, kde popri štítovom ukončení sú aj bohaté listovcovo – arabeskové sgrafitá. Okrem atiky má aj nárožie veže sgrafitovú ornamentiku. Na kordóne druhého poschodia spočíva arkatúra so štíhlymi a elegantnými edikulami.

Vnútorné zariadenie kostola je z 20. storočia. Kalich je klasicistický z konca 18.storočia s luiséznym festónom. V roku 1885 bol hlavný oltár zamenený za oltár v gotickom slohu a taktiež oltár svätej Anny. Pod kostolom sa nachádzajú tri hrobky rodu Merše-Szinyeiovcov a jedna alabastrová doska bola daná do košického múzea.

Sviatok narodenia Panny Márie – 8. septembra

Virtuálna prehliadka: https://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Rimskokatolicky-kostol-narodenia-Panny-Marie-v-obci-Svinia.html